ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

  • Exhibitions

    ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ

    ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
    ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ